ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιμέλεια: Ευανθία Πατσιαδά   Εργάτες –ριες Μεταμόρφωση   ΕΡΓΑΤΕΣ (5) και 5 εργάτριεςζητούνταιαπόεργοστάσιοστηΜεταμόρφωσηγιατηναποθήκηκαιτοσυσκευαστήριο. Άμεσηπρόσληψηκαιαποδοχέςανάλογεςμεταπροσόντα. Τελευταίατροποποίηση: Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022   …

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Ευανθία Πατσιαδά Ανειδίκευτος Εργάτης Πλήρης απασχόληση ERGATIKAT     Αθήνα Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ εξειδικεύεται στις κατασκευές Τηλεπικοινωνιακών έργων …