ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DI-STEM

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η φάση των επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διάχυση STEM». Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη του προγράμματος στη Διδακτική των φυσικών επιστημών και συντονίστρια του όλου εγχειρήματος κ. Κωνσταντίνα Στεφανίδου, όπως και τον Διευθυντή του συνεργαζόμενου Εσπερινού ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων κ. Κυριάκο Κυριακού, για την άριστη συνεργασία μας!

    

Η ταυτότητα του DI-STEM

Το πρόγραμμα «Διάχυση STEM» (Diffusion of STEM / DI-STEM) υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (ΑΔΑ: 9Μ2Λ46Μ77Γ-92Α)

     

 Σκοπός του DI-STEM

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία απαραίτητα στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μετασχηματίσουν τις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, προτείνεται η συγκρότηση ενός δικτύου από Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση οι οποίοι παρέχουν καινοτόμα παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων, στους φοιτητές του ΠΤΔΕ καθώς και στους μαθητές των εν λόγω σχολείων μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM.

Η επιλογή του πλαισίου μιας προβληματικής κατάστασης διευκολύνει την αναφορά σε πραγματικές καταστάσεις και αποτελεί μια ακόμη σημαντική παράμετρο στη δημιουργία καινοτόμων διδακτικών καταστάσεων. Στο προτεινόμενο έργο, το πλαίσιο αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα με έμφαση στα ζητήματα γενικού και τοπικού χαρακτήρα.

Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο έργο στοχεύει:

A. Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών της εκπαίδευσης STEM και εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων και συγκεκριμένα στην μεταφορά των πορισμάτων της εκπαιδευτικής έρευνας για το STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων (workshops).

B. Στη διάχυση της ερευνητικής πρακτικής της εκπαίδευσης STEM στους μαθητές διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσω της εμπλοκής τους με πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προτεινόμενου έργου, σχεδιάζεται να λειτουργήσουν συνδυαστικά τέσσερις συνολικά Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γεωγραφικό και κοινωνικό εύρος.

        

Συνεργαζόμενοι Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Κόμβος 1 – Κόμβος Μαρασλείου Διδασκαλείου: αποτελεί προϋπάρχουσα δομή του Εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠΤΔΕ και είναι οργανικά συνδεδεμένος με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των συνεργατών που απαρτίζουν επί το πλείστο την Ομάδα Έργου. Αποτελεί το σημείο αναφοράς των άλλων τριών Κόμβων που θα λειτουργήσουν σε τρεις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν μαθητές με μεγάλο ηλικιακό και κοινωνικό εύρος, μιας και παρέχει την προς διάχυση τεχνογνωσία της εκπαίδευσης STEM.

Κόμβος 2 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Κόμβος 3 – Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγ. Αναργύρων Αττικής, που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης και ακολουθεί της αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Κόμβος 4 – Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων Αττικής, που ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας.

Η Κοινότητα Μάθησης

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των τεσσάρων Κόμβων γίνεται αποτελεσματικότερη με τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας μάθησης και πρακτικής που υποστηρίζεται από πλατφόρμα με δυνατότητα δημιουργίας ομάδων και φόρουμ για συζήτηση, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν πρακτικές και απόψεις για το εκπαιδευτικό υλικό και τα έργα των συναδέλφων τους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση από την Ομάδα Έργου.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο https://eclass.gunet.gr/

 Διάχυση

–  Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την Εκπαίδευση STEM, 23-25 Σεπτεμβρίου 2022

Ο σύνδεσμος της συμμετοχής μας εδώ https://pretalx.ellak.gr/scientix2022/talk/NEH7DQ/

– Ημερίδα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, Μαράσλειο Διδασκαλείο

Πρόγραμμα Ημερίδας

–  Συμμετοχή στο Athens Science Festival 2022, 21-23 Οκτωβρίου 2022, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *