ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ “ΒΡΕΞΕΙ – ΧΙΟΝΙΣΕΙ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ DI-STEM

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάχυση STEM» (Diffusion of STEM / DI-STEM), που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (ΑΔΑ: 9Μ2Λ46Μ77Γ-92Α) και σκοπό έχει τη διάχυση της ερευνητικής πρακτικής της εκπαίδευσης STEM στους μαθητές διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσω της εμπλοκής τους με πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα, οι μαθητές μας, αφού εγκατέστησαν τον μετεωρολογικό σταθμό, προκειμένου να λαμβάνουν μετρήσεις, τις αξιοποίησαν στην υλοποίηση της δραστηριότητας “βρέξει – χιονίσει”, με υπεύθυνο καθηγητή τον μαθηματικό του σχολείου μας Θανάση Στράντζαλο.

Οι καταγραφές έγιναν, με σύστημα και πρωτοβουλία των εκπαιδευόμενων, κι έφτασε η ώρα της συνεργατικής επεξεργασίας:
– η ίδια η συνεργασία και οι συνέργειές μας είναι πρόκληση – αλλιώς “μαθαίναμε” παλαιότερα…!
– το περιεχόμενο της μάθησής μας και των επεξεργασιών που την υποστηρίζουν ΔΕΝ είναι “σε κάποιο διδακτικό βιβλίο”, αλλά στα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ και το meteo.gr ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΛΛΕΞΕΙ!
– η συλλογή μας, λοιπόν, σημαίνει και ψάξιμο στο διαδίκτυο…!
– εκτός από τα στοιχεία μετεωρολογίας, επεξεργαζόμαστε και τις απαρχές της στατιστικής αποτίμησης δεδομένων
ενώ
– η διαχείριση των στοιχείων που λαμβάνουμε, είτε από τον δικό μας ψηφιακό μετεωρολογικό σταθμό, είτε μέσω του meteo.gr, μας έδωσε αφορμή για “διαγλωσσική προσέγγιση” (translanguaging) των απαιτούμενων όρων και συμβόλων από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *