ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2ο Στάδιο) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 2022-2023, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΔΕ, ΟΠΣ 5002546.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr  για τη συμμετοχή τους  στους πίνακες κατάταξης  και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από την Τρίτη 06/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ) έως και την Τρίτη, 20/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ.).Ο σύνδεσμος της ανακοίνωσης είναι ο κάτωθι https://www.inedivim.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-2%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7-%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85

 

Επιπρόσθετα, οι οδηγίες υποβολής αιτήσεων ΣΔΕ επισυνάπτονται στα Σχετικά Αρχεία της ανακοίνωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *