“ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”: ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το Βιωματικό εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντήσεις  και έχει ως στόχους:

  • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν στην προετοιμασία και στην προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας
  • Την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των ωφελούμενων
  • Την εκπαίδευση πάνω σε πραγματική αναζήτηση εργασίας με εποπτεία του Συμβούλου

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:

  • Εκπαίδευση ωφελούμενών στην δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
  • Διεύρυνση δικτύου ωφελούμενωνμέσω του κοινωνικού περιβάλλοντος τους
  • Εκπαίδευση και προετοιμασία ωφελούμενων για τα είδη συνέντευξης και rollplay για δυαδική συνέντευξη με υποψήφιο εργοδότη
  • Εκπαίδευση-καθοδήγηση ωφελούμενων στην αναζήτηση εργασίας σε έγκυρα site

 

Τον συντονισμό των συναντήσεων έχουν η κ. Παντελάκη Ελένη Κοινωνική λειτουργός- Σύμβουλος Απασχόλησης, η κ. Πετροπούλου Κυριακή Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και η κ. Μπότση Τζωρτζίνα Σύμβουλος Πληροφορικής & Επιχειρησιακών Συστημάτων.

Στο πλαίσιο του Έργου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε άνεργους πολίτες που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία και ιδιαιτέρως σε νέους & ευπαθείς ομάδες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *