Τα σχέδια δράσης και τα εργαστήρια της σχολικής χρονιάς 2016-17!

Μια καινοτομία του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ αποτελούν τα εργαστήρια και τα σχέδια δράσης που προγραμματίζονται κάθε χρόνο ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των εκπαιδευόμενων.

Η μεγαλύτερη ευελιξία στη μάθηση αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις οδηγεί στο ΣΔΕ εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους σε αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας που βασίζονται και χρησιμοποιούν την έρευνα-δράση καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να γίνει από στεγνός αναμεταδότης γνώσεων γίνεται συν-παραγωγός γνώσης μαζί με τους μαθητές του.

Αυτού του τύπου η διδασκαλία συνεπάγεται μάθηση. Κύρια πηγή μάθησης καθίσταται ο διάλογος ως επικοινωνιακή πράξη. Οσοι εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή «διευρύνουν την ικανότητά τους να κατανοούν», κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σκεφτούν κριτικά και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις απέναντι στις παραδοχές που έχουν ως δεδομένες, που έχουν υιοθετήσει από τους γονείς ή από την κοινωνία.

Διαλέξτε από το μενού στη κεντρική μπάρα το σχέδιο δράσης ή εργαστήριο που θέλετε να δείτε.