Σχέδιο Δράσης "Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής"

Υπεύθυνες: Μαρία Τσώκου, Κατερίνα Φέκα

Φωτο 1.

"Μα πώς αρχίζουμε;"

dimgraf1

Φώτο 2.

"επιβιβαζόμαστε..."

dimgraf2

Φώτο 3.

"σκέψεις από το ταξίδι μας σε άλλους κόσμους"

dimgraf3

Και το αποτέλεσμα: ένα καλαίσθητο βιβλιαράκι με τα κείμενά μας...