Στο παρακάτω βίντεο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες μέσω οπτικοακουστικού υλικού για όλα τα projects του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023. Μπορείτε να μάθετε ακόμη περισσότερα για το κάθε project ξεχωριστά εάν πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας μέσω του κεντρικού μενού, στην κατηγορία "PROJECTS".