Υπεύθυνες: Ευγενία Αβούρη, Μαρία Τσώκου και Κατερίνα Φέκα.

Οι ομάδες των δύο εργαστηρίων παρουσιάζουν αυτά που έμαθαν με ένα διασκεδαστικό σκετσάκι...