Εδώ οι Εκπαιδευόμενοί μας μπορούν να παρακολουθούν ανακοινώσεις και υλικό που παρέχουν ο/η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο/η Σύμβουλος Ψυχολόγος του Σχολείου.