“Φωτογραφίες από το καλύτερο, ίσως, σχέδιο δράσης, που έχει γίνει, πανευρωπαϊκά, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Μια υπερπαραγωγή που, για την υλοποίησή της, διατέθηκαν πάνω από 300 ώρες εργασίας. Χρειάστηκαν, αλλά και αποκτήθηκαν, γνώσεις και δεξιότητες σκηνοθεσίας, χορογραφίας και, βέβαια μουσικής της εν λόγω δεκαετίας. Η παραγωγή των βίντεο έγινε με δύο κάμερες, ενώ για την παρουσίαση χρησιμοποιήθηκαν δύο φορητοί υπολογιστές με δύο βιντεοπροβολείς.”

Υπεύθυνος Καθηγητής

Μνηματίδης Παντελεήμων