ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2ο Στάδιο) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 2022-2023, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΔΕ, ΟΠΣ 5002546.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr  για τη συμμετοχή τους  στους πίνακες κατάταξης  και στη διαδικασία επιλογής …