Οι εγγραφές των εκπαιδευόμενων πραγματοποιούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο.

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, τις μέρες λειτουργίας του σχολείου, 5:00 μμ  μέχρι τις 8.30 μμ.
Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο  έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο).
  2. Απολυτήριο δημοτικού ή βεβαίωση σπουδών γυμνασίου
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια παραμονής ή καρτα αιτούντος άσυλο.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (στο οποίο φαίνεται το γένος της μητέρας).
  5. Δύο φωτογραφίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210-8323941.