ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων του Τμήματος Ε΄Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας διέθεσε ευγενώς στο σχολείο μας 185 αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία σε άριστη κατάσταση για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης του Σχολείου μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δρ Νικολόπουλο Αθανάσιο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄κ. Βαγιωνή Πέτρο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην υπεύθυνη για τα
πολιτιστικά θέματα της ΔΔΕ Α ́Αθήνας κ. Μαρία Τσούρτη, που πήρε την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή μαζί μας και να διερευνήσει τις ανάγκες ενός
εκπαιδευτικού θεσμού με ιδιάζον κοινωνικό πρόσημο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *